İmar Planı Kararları

İlanlar

Başlık Açıklama Detay
ZEYTİNOVA MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU

İlçemiz Zeytinova Mahallesi UİP-40717,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13.07.2020 gün ve 05.451 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Zeytinova Mahallesi UİP-40717,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 04.11.2020 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.
İlanen duyurulur.