Taşınmaz Kültür Varlıkları

2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” nun 12. Maddesine istinaden hazırlanarak 17.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Dair Yönetmelik” kapsamında
Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescili yapılan Rölöve Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin çizim ve uygulanmasına yardım verilmektedir.

İlçemiz sınırları içinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazların listesi Ek-1’de verilmiştir. “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında 2016 yılı içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru tarihlerini ve gerekli bilgi ve belgelere Ek-2’den ulaşabilirsiniz.

Ek-1

Ek-2

Bilgi İşlem Şefliği