Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

BAYINDIR BELEDİYESİ LUNAPARK ALANI İHALE EDİLMESİ İŞİ AÇIK ARTIRMA USULÜ İLE İLANI

1.İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi Albay Alpat Caddesi 1231 Ga pafta 100 ada 47 parsel çim yüzeyli futbol sahasının ön tarafında bulunan A kısım 750 m2 ve B kısım 1250 m2 toplam 2000 m2lik boş alanın 22.Uluslararası Çiçek Festivali süresince lunapark alanı olarak yer teslim tarihinden itibaren 06.05.2019 tarihine kadar kiralama ihalesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince, açık arttırma ihale usulünde yapılacaktır.

2.İhale muhammen bedeli sezonluk %18 KDV hariç 45.00,00 TL geçici teminat tutarı 1.350,00-TL’dir.

3.İhale 25/04/2019 Perşembe günü saat:14.50’de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

4.İhaleye katılacak olanların geçici teminatlarının ihale günü 12.30’a kadar Belediye tahsilatına yatırmaları gerekmektedir.

5.İhale ile ilgili şartname Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir.

6.İlanen duyurulur.

 

Bilgi İşlem Şefliği