YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sefa_Kaplan Turgay_Tanju_Cosar Suleyman_Turek Huseyin_Avcu
Sefa Kaplan
Yazı İşleri Md.
Turgay Tanju Koşar
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Süleyman Türek
Evlendirme Memuru
Hüseyin Avcu
Memur
Ilhan_Ozkan
İlhan Özkan
Büro Personeli

Yazı İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları;

• Belediye Başkanımıza hitaben yazılmış tüm kamu kurum ve kuruluşlarından gelen resmi evraklar genel kayıt defterine kaydedilmekte, ayrıca 3071 sayılı dilekçe kanununa istinaden vatandaşlarımız ve tüzel kişiler tarafından verilen istek ve şikâyetlerin yer aldığı dilekçe ve yazıların kayıt altına alınması, ilgili birimlere havale edilmesi ve zimmet defterine işlenerek teslim edilmesi

• Belediyemiz müdürlükleri tarafından vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına posta ile gönderilmesi gereken evrakların posta hazırlıklarının yapılması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması,

• 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye Organları bölümünde yer alan Belediye Encümeni ve Belediye Meclisinin tüm çalışmalarının yürütülmesi,

• Evlenmek üzere Bayındır Belediyesine (Evlendirme Memurluğuna) müracaat eden vatandaşlarımızın nikâh akitlerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan Evlenme Yönetmeliğine ve ayrıca 8 Aralık 2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak yapılmasını kapsamaktadır.

Büro İşlemleri: 

• Belediye Başkanlığımıza hitaben tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gelen resmi evraklar, vatandaşlarımız tarafından verilen istek ve şikâyetlerin yer aldığı dilekçeler kayda alınarak ilgili birimlere havale edildikten sonra zimmet defterine işlenerek imza karşılığı müdürlüklere teslim edilir. 3071 sayılı Dilekçe Kanununun 7.maddesi gereğince dilekçelere en geç 30 günlük yasal süresi içerisinde cevap verilir.

Posta İşlemleri: 

• Belediyemiz müdürlükleri tarafından vatandaşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına posta ile gönderilecek tüm evrakların (iadeli taahhütlü, tebligatlı, normal vb. olarak) Müdürlüğümüz tarafından posta hazırlıkları yapılır, ilgili yerlere gönderilmesi sağlanır.

Encümen Çalışmaları: 

• Belediye Encümenimiz 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinde sıralanan görevleri yerine getirmek üzere 35.madde kapsamında haftada 1 kez toplanarak, Encümene havale edilen konuları karara bağlamakta olup, karara bağlanan konulara ait kararların yazımı, imza altına alınması, Encümen karar defterine işlenmesi, dosyalanması, ilgili birimlere gereği yapılmak üzere ulaştırılması Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.

Meclis Çalışmaları:

• Bayındır Belediye Meclisinin çalışmaları gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu, gerekse 9 Ekim 2005 tarih ve 25961 sayılı Resmi Gazetede yer alan Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğine uygun olarak Müdürlüğümüz bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

• 5393 sayılı Belediye Kanununun Meclis toplantısı başlıklı 20.maddesi gereği, her ayın ilk haftası gerçekleştirilen meclis toplantıları ses kayıt cihazı ile kaydedilmekte olup, Yazı İşleri Müdürlüğümüzce tutanaklar hazırlanmaktadır. Meclis toplantı yeri ve zamanı gerek ilan panosuna asılmak suretiyle, gerek ses yayın vasıtasıyla halka duyurulmaktadır.

• Meclis kararları bir sonraki Meclis toplantısından önce Meclis Üyelerine zimmetle dağıtılmaktadır.

• 5393 sayılı Belediye Kanununun 21.maddesinde yer alan Meclis gündemi Belediye Başkanı tarafından belirlendikten sonra Müdürlüğümüzce hazırlanarak, kanuni süresi içinde Meclis Üyelerine ve halka duyurulmaktadır.

• 5393 sayılı Belediye Kanununun 23.maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 17.maddesi gereği kesinleşen Meclis Kararları kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Kaymakamlığa gönderilerek yürürlüğe girmesi sağlanır.

Evlendirme Memurluğu çalışmaları: 

• 8 Aralık 2006 tarih ve 26370 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Evlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda evlendirme işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Bilgi İşlem Şefliği