YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Ali_SenkayaAli Şenkaya
Yapı Kontrol Md.V.
Serhan_AdigüzelSerhan Adıgüzel
Tekniker
Halil_OtururHalil Oturur
Zabıta Memuru
Ismet_Ozkaleİsmet Özkale
Kadrolu İşçi
Meltem_OlcerMeltem Ölçer
Kadrolu İşçi

Yapı Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları;

İdari İşler Birimi:

• Müdürlüğe gelen tüm resmi evrak, dilekçe vs. evrakları kayıt altına alıp müdüre iletmek,

• Müdür havalesinden sonra ilgililerine evrakları zimmet karşılığında vermek,

• Müdürlüğü ilgilendiren yazışmaların akışını sağlamak, yazıları parafe etmek,

• Müdürlükte görevli tüm personelin ilgili yasalar çerçevesinde sağlık ve özlük işleri ile ilgili işlemleri düzenli ve eksiksiz yapmak,

• Müdürlük demirbaşlarının tasnifi ve bunlarla ilgili belgelerin arşivlenmesini sağlamak,

Yapı Kontrol Birimi:

• 3194 sayılı İmar Kanununun 32. maddesine göre ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılara Yapı Tatil Zaptı düzenleyerek yasal işlemleri başlatmak, 32. ve 42. maddelere göre yıkım + para cezalarının uygulanması aşamasına kadar ki işlemleri sonuçlandırmak.

Yapı Güvenliği Birimi:

• 3194 sayılı İmar Kanununun 21, 34, 39, 40. maddelerine göre yasal işlemlerin yürütülmesi.

• 21. maddeye istinaden çevrenin özelliklerine uygun olarak yapılarda güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamalarının yaptırılmasının temini hususunun ilgililere tebliği,

• 34. maddeye istinaden inşaat alanında ve komşu parsellerde yer altı ve yer üstü tesislerinin tahrip olunmaması, gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması hususlarının ilgililere tebliği, aksi halde 42.maddeye göre para cezası çıkartılmasının temini,

• 39. maddeye istinaden bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli yapıların sahiplerine, tehlikenin giderilmesi hususunda tebligat yapılması, tehlikenin ortadan kalkmaması halinde mahsurun Belediyemiz şantiye imkânları ile kaldırılması 42. maddeye göre ilgililerine para cezası uygulanması işlemlerinin yürütülmesi,

• 40. maddeye istinaden şehircilik, estetik, trafik açısından mahsurlu arsa, çukur ve benzerlerinin mahsurlarının giderilmesinin ilgililere tebliği, tebliğe riayet edilmemesi halinde mahsurun Belediyemiz şantiye imkânları ile kaldırılması ve 42. maddeye göre ilgililerine para cezası uygulanması işlemlerinin yürütülmesi,

Yıkım Birimi:

• 3194 sayılı yasanın 32. maddesine göre işlemleri tamamlanan kaçak yapıların Belediyemiz şantiye imkânları ile yıkılması için Fen İşleri Müdürlüğüne aylık yıkım listesi düzenlenerek gönderilmesi,

• 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi kapsamındaki yapıların yasal işlemlerinin yürütülmesi ve Belediyemiz şantiye imkânları ile yıkılması için Fen İşleri Müdürlüğüne aylık yıkım listesi düzenlenerek gönderilmesi,

• 7269 sayılı Afet Kanununun 13-14 maddelerine göre kanun kapsamındaki bölgelerde tehlike arz eden yapıların tahliye tebligatlarının yaptırılıp, Belediyemiz şantiye imkânları ile yıkılması için Fen İşleri Müdürlüğüne aylık yıkım listesi düzenlenerek gönderilmesi,

• İlgili yasalar çerçevesinde işlemleri tamamlanan yapıların Belediyemiz şantiye imkânları ile yıkılması için Fen İşleri Müdürlüğüne aylık yıkım listesi düzenlenerek gönderilmesi,

• 6306 sayılı Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında Kanun uyarınca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce hazırlanan rapor doğrultusunda Riskli Yapı olarak tespit edilen taşınmazın yıkım işlemlerinin tesis edilmesi

Bilgi İşlem Şefliği