TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ulku_Ozveren bos
Hasan Hüseyin Erhan
Temizlik İşleri Md.V.
Ülkü Arslantürk
Çevre Mühendisi
Çağlar Üstek
Memur

Temizlik İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları;

• Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kati atik toplama hizmeti sağlanan bölgelerde; Kentsel katı atıkların toplanması, nakliyesi ve bu çalışmaların düzenli periyotlar halinde aksamadan yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.

• İlçemizde üretilen bütün organik ve inorganik atik maddelerinin, kalıntıların, toz ve çamurların çevreye zarar vermeden toplanıp taşınması,

• Sokak, cadde, bulvar, meydan, mahalle, pazar yerleri, parklar ve benzeri alanların temizlenmesi,

• Hizmet içi eğitimlerle işgücümüzü arttırmak,

• Halkımızı aydınlatmak için çeşitli görsel ve yazılı basından yararlanarak duyurular, ilanlar yapmak,

• Çeşitli panel, söyleşi vb. oturumlar düzenlemek

• Tüm bunları gerçekleştirirken müspet bilimlerin ve mühendisliğin ana ilkelerinden ayrılmadan çalışmak.

• Her türlü geri dönüşüm konusunda gerekli çalışmayı yapmak, toplatmak ve ekonomiye geri kazandırmak.

Müdürlük Tarafından Yürütülen Projeler

• Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile birlikte Bayat ekmek kutuları hazırlayarak pilot bölgeler tespit etmek.

• Cam şişe geri kazanım kumbaralarının şehrin belirli noktalarına yerleştirilmesi.

• Ambalaj atıklarının geri kazanım için şehrin belirli noktalarına konteyner yerleştirilmesi.

• Bitkisel atık yağların toplanması.

• Atık pillerin toplanması.

• Kağıt, karton, plastik, metal, kompozit geri kazanılabilir atıklar için resmi dairelere okullara geri dönüşüm kutuları bırakılması.

Bilgi İşlem Şefliği