Suleyman_Turek Meliha_Buluc_Ertan
Süleyman Türek
Gerçekleştirme Görevlisi
Meliha Buluç Ertan
Büro Personeli
Sevil Güdenli
Danışma

Özel Kalem Yönetmeliği

Özel Kalem Görev Yetki ve Sorumlulukları;

• Belediyenin, katılımcı, şeffaf, halkla bütünleşen yönetim anlayışı içinde hizmet üretmesine katkıda bulunmak.

• Başkanlık Makamının halka açık olmasını sağlamak

• İlçe halkının, istek, ihtiyaç ve sorunları konusunda Belediye Başkanıyla görüşmesine ortam ve imkân sağlamak

• İlçe halkının katılımını sağlamak üzere, mahalle sorunlarının tespiti ve çözümlenmesi konusunda mahalle halkıyla iletişimi sağlamak

• Belde sakinlerinin Belediye Başkanlığı’nın tutum ve tavrıyla ilgili görüş ve düşüncelerini tespit amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak, yaptırmak

• Demokratik yönetim anlayışı çerçevesinde Başkanlık Makamı ile personel arasında iletişimi sağlamak üzere kurum içi toplantılar organize etmek.

• Başkanlığın, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal yardım kuruluşları gibi kurumlarla diyalogunu sağlamak

• Başkanlık Makamının yapılan ve yapılacak etkinlik ve hizmetlerini halka duyurmak amacıyla belediyenin ilgili diğer birimleriyle diyalog kurmak

• Resmi ve özel günlerde ve beldenin örf adet, gelenek-göreneklerini yaşatmak amacıyla Belediye Başkanı ile halkın bütünleşmesini sağlamak.

• Belediye Başkanının, kentte halkı ilgilendiren sosyal, kültürel ve ekonomik toplantılara katılımı konusunda gerekli özeni göstermek.

• Şikâyet ve isteklerin ilgili birime iletilmesini sağlamak

• Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda; günlük çalışma programının yapılması, düzenli-verimli telefon haberleşmesi ile randevu trafiğinin sağlanması ve çeşitli toplantılar düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

• Belediye’yi ve Belediye Başkanı’nı ziyaret için gelen temsilci ve misafirleri ağırlamak ve gerekli tüm düzenlemeleri yapmak,

• Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonun temini için gerekli işlemlerinin yapılmasını takip ederek sonuçlandırmak,

• Özel Kalem Birimine intikal eden haberleri, bilgi ve belgeleri en hızlı şekilde Başkan’a ulaştırılması işlemlerinin yapılmasını, takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

• Belediye Başkanı’nın günlük, haftalık ve aylık çalışma programını hazırlamak, randevu taleplerini değerlendirip programa almak ve telefon görüşmelerini sağlamak. Başkan’ın zamanını çok iyi planlamasına yardımcı olmak için gerekli tüm işlemleri yapmak,

• Resmi tören ve kutlamalarda Belediye’nin üzerine düşen görevleri ilgili birimlerle işbirliği halinde organize etme işlemlerinin yapılmasını ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

• Başkanın, Başkan Yardımcılarının, Başkanlığa danışmanlık hizmeti verenlerin Makam Şoförlerinin ve Sekretaryanın (Santral) çalışmalarının takip edilmesi,

Bilgi İşlem Şefliği