KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Selçuk CİHANER
Kültür ve Sosyla İşler Md.V.

E-mail: kultursosyal@bayindir.bel.tr