İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ozge_Kucukdemir
Emrah Süreklier
İşletme ve İştirakler Md.
Özge Dülgeroğlu
Büro Personeli

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yönetmeliği

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları;

• Kaynakları alternatif kullanım biçimlerini gözeterek uygun yatırım planları hazırlamak, hazırlanan planları düzenli olarak gözden geçirerek değerlendirmek.

• Belediye birimleri tarafından önerilen yatırımları uzun ve kısa vadeli kaynak-harcama dengesi açısından irdelenerek sonuçlandırmak.

• Uygun görülen yatırımları başlangıç ve bitiş süreleri ile fiziki, nakdi gerçekleşme durumlarını izlemek aksaklıkları rapor etmek.

• Yasalar çerçevesinde ihale yoluyla ve diğer kurum, kuruluşlardan her türlü mal ve hizmet alımını organize eder.

• Belediyemizdeki diğer müdürlüklerle ve ilgili birimler arasında koordinasyon sağlar, müşterek çalışma içerisinde olmak.

• Gelen ve giden evrakları inceler ve gereğini yapar.

Bilgi İşlem Şefliği