İMAR PLANI İLANLARI

14.02.2019 Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İlçemiz Hasköy Mahallesi ile Tire İlçesi Yeniçiftlik Mahallesi arasındaki ulaşım bağlantısını sağlayan köprünün yenilenmesi projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan UİP – 35501 plan işlem numaralı Bayındır İlçesi Hasköy Mahallesi Taşıt Köprüsü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.11.2018 tarih ve 05.1292 sayılı kararı ile onaylanmış olup planın 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince  ilgili yazı ekte yayınlanmıştır.

EK: Askı İlanı Yazı  Ek 1    Ek 2

17.10.2018 Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi, 402 ada 51 nolu parselde yer alan “Lise Alanı’nın (İmam Hatip Lisesi) yapı yaklaşma mesafelerinin parselin kuzey ve doğu cephelerinde 5 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ve Emsal:1.00 Yençok:4 kat yapılaşma koşulu belirlenmesine ilişkin UİP-6025,9 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.08.2018 tarih, 05.933 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince ilgili yazı ekte yayınlanmıştır.

EK: Askı İlanı Yazı      Ek 1    Ek 2

22.05.2018 Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İlçemiz Zeytinova Mahallesi, 537 no’lu parselin “Belediye Hizmet Alanı (Soğuk Hava Deposu ve İdare Binası) olarak belirlenmesine ilişkin UİP-29777 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2018 tarih, 05.71 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince ilgili yazı ekte yayınlanmıştır.

EK: Askı İlanı  Yazı Ek 1 Ek 2

10.02.2015 Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İlçemiz Yeni Mahalle 181 ada, 7 parselin “Anaokulu” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-6024,1 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği ile Fatih Mahallesi 654 ada 1 parselin “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-6025,1 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 05.35 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı  imar_pin_6024

10.02.2015 Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İlçemiz Zeytinova Mahallesi 3816 parselin “Belediye Hizmet Alanı” (Büyükşehir Beelediyesince yürütülmesi gereken tüm hizmetler yer alabilir) olarak belirlenmesine ilişkin UİP-7831 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2015 tarih ve 05.36 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar_pin_7831

18.02.2015 Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İlçemiz Mithatpaşa Mahallesi 97 ada, 5 ve 10 parsellerin “Ticaret Alanı, Otopark, Yeşil Alan” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-3633,1 PİN nolu 1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarih ve 05.109 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar_pin_3633

25.02.2016 Uygulamalı İmar Planı Değişikliği Askı İlanı

İlçemiz Demircilik Mahallesi 125 numaralı parselin Akaryakıt+LPG+Servis İstasyonu Tesis Alanı olarak belirlenmesine ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulamalı İmar Planı Değişikliği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.01.2015 tarih ve 05.124 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar pin 05124

29.08.2016 Uygulamalı İmar Planı Askı İlanı

İlçemiz Canlı Mahallesi, Canlıtepe Mevkii, 164 numaralı parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin  UİP-16897,1 PİN nolu 1/1000 ölçekli İlave Uygulamalı İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2016 gün,  ve 05.663 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar_pin 168971

01.12.2016 Uygulamalı İmar Planı Askı İlanı

İlçemiz Fatih Mahallesi, 20L-IVb paftasında Belediye Hizmet alanı (İZSU) kullanımına ayrılan 654 ada, 1 parselin 12 metre genişliğindeki yola olan cephesindeki yapı yaklaşma sınırının düzenlenmesine ilişkin UİP-6025,2 PİN nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2016 gün, 05.709 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı  İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar_pin 60252

01.12.2016 Uygulamalı İmar Planı Askı İlanı

İlçemiz Sadıkpaşa Mahallesi, 20L-IVa paftasında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri belirlenmesine ilişkin UİP-6025,5 PİN nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 gün ve 05.1019 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı  İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar_pin 60255

01.12.2016 Uygulamalı İmar Planı Askı İlanı

İlçemiz Yeni Mahalle, 20L-Id paftasında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri belirlenmesine ilişkin UİP-6025,4 PİN nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 gün ve 05.1021 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı  İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar_pin 60254

01.12.2016 Uygulamalı İmar Planı Askı İlanı

İlçemiz Fatih Mahallesi, 20L-Ic paftasında Doğalgaz Bölge Regülatörü yeri belirlenmesine ilişkin UİP-6025,3 PİN nolu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2016 gün ve 05.1020 sayılı kararı ile onaylanmış olup 3194 sayılı  İmar Kanununun 8. Maddesi gereğince ilgili yazı Ek’te yayınlamıştır.

EK: Askı İlanı imar_pin 60253