Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Mülkiyeti Bayındır Belediyesi’ne ait ;Buruncuk Mahallesi 218 parselde bulunan 34.063,00 m2 zeytinlik ve tarla vasfındaki taşınmazın 3 yıllık kiralanması işi 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre açık ihale usulü yapılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhalenin Yapılacağı Yer: Bayındır Belediyesi Meclis Salonu
İhalenin Tarihi: 11.12.2018
İhalenin Saati: 14:20
İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgi İşlem Şefliği