BAYINDIR’IN İDARİ YAPI ve NÜFUSU

İDARİ YAPI VE NÜFUS

İlçemiz merkezi dâhil 59 mahalleden meydana gelmektedir. 6360 Sayılı Bütünşehir kanunu kapsamında 36 köyün mahalleye dönüşmesiyle birlikte, Belediye görev ve sorumluluk sahası İlçe sınırlarına kadardır. İlçemizdeki yerleşimlerin bir bölümü dağların güneye bakan yamaçlarında diğer bir bölümü ise ovadadır. Merkezde evler toplu olarak bir arada bulunmaktadır. Ancak, Belediye sınırları içinde bulunan ova arazisi üzerinde dağınık biçimde evlere rastlamak mümkündür. Mezra ve oba şeklindeki yerleşim örnekleri yoktur. İlçemizin İdari yapısında etken olan unsurların başında vatandaşın geçim kaynağı ve işi gelmektedir. Dağ köylerinde sınırlı geçim kaynakları nüfusun hızla azalmasına, ova köylerinde verimli ovaların bulunması da kısmi nüfus artışına neden olmaktadır.

 

NÜFUS DURUMU

2013 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre İlçenin toplam nüfusu 40.690 kişidir. Nüfusun mesleklere göre dağılımını gösteren kesin sayısal bilgiler bulunmamaktadır. İlçe halkının büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bunun dışındaki faaliyet alanları ticaret, hizmet sektöründe çeşitli meslekler ve çok sınırlı düzeyde sanayiciliktir. Nüfusun eğitim durumunu gösterir sayısal bilgiler mevcut değildir. Okur-yazarlık oranının ülke geneline göre yüksek olduğu tahmin edilmektedir. İlçe nüfusunun 20.158 Erkek, 20.532 Kadındır.

 

MAHALLELER

Bayındır İlçesi 59 mahalleden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla;

 

 • Alankıyı mahallesi,
 • Alanköy mahallesi,
 • Arıkbaşı mahallesi,
 • Atatürk mahallesi,
 • Balcılar mahallesi,
 • Bıyıklar mahallesi,
 • Buruncuk mahallesi,
 • Cami mahallesi,
 • Cumhuriyet mahallesi,
 • Çamlıbel mahallesi,
 • Çenikler mahallesi,
 • Çınar mahallesi,
 • Çınardibi mahallesi,
 • Çırpı Cami mahallesi,
 • Çiftçigediği mahallesi,
 • Demircilik mahallesi,
 • Dereköy mahallesi,
 • Dernekli mahallesi,
 • Elifli mahallesi,
 • Ergenli mahallesi,
 • Fatih mahallesi,
 • Furunlu mahallesi,
 • Gaziler mahallesi,
 • Hacı Beşir mahallesi,
 • Hacı İbrahim mahallesi,
 • Hasköy mahallesi,
 • Hatay mahallesi,
 • Havuzbaşı mahallesi,
 • Hisarlık mahallesi,
 • İbrahim Çavuş mahallesi,
 • Kabaağaç mahallesi,
 • Karaveliler mahallesi,
 • Mektep mahallesi,
 • Mithatpaşa mahallesi,
 • Karahalilli mahallesi,
 • Karahayıt mahallesi,
 • Karapınar mahallesi,
 • Kızılağaç mahallesi,
 • Kızılcaova mahallesi,
 • Kızılkeçili mahallesi,
 • Kızıloba mahallesi,
 • Kurt mahallesi,
 • Lütuflar mahallesi,
 • Mithatpaşa mahallesi,
 • Necati Uza mahallesi,
 • Orta mahallesi,
 • Osmanlar mahallesi,
 • Pınarlı mahallesi,
 • Sadıkpaşa mahallesi,
 • Sarıyurt mahallesi,
 • Söğütören mahallesi,
 • Tokatbaşı mahallesi,
 • Turan mahallesi,
 • Yakacık mahallesi,
 • Yakapınar mahallesi,
 • Yeni mahallesi,
 • Yenice mahallesi,
 • Yeşilova mahallesi,
 • Yusuflu mahallesi,
 • Zeytinova mahallesi