İmar Planı İlanları

İlanlar

İlçemiz Havuzbaşı Mahallesi 105 ada 122 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İhale Tarihi : 2021-09-23

İlçemiz Havuzbaşı Mahallesi 105 ada 122 parsele ilişkin UİP-35264405 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarih ve 05.653 sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

Havuzbaşı Mahallesi 105 ada 122 parsele ilişkin UİP-35264405 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası L18C10D2B

Plan Açıklama Raporu

Dosya(lar)