İmar Planı İlanları

İlanlar

Yakapınar Mahallesi 132 ada 82 parselin 3,48 ha’lık kısmıyla ilgili “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İhale Tarihi : 2021-09-23

İlçemiz Yakapınar Mahallesi 132 ada 82 parselin 3,48 ha’lık kısmının “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35205415 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarih ve 05.762 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Yakapınar Mahallesi 132 ada 82 parselin 3,48 ha’lık kısmının “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35205415 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası L19D01C4A

Plan Paftası L19D01C4B

Plan Açıklama Raporu

Dosya(lar)