İmar Planı İlanları

İlanlar

İlçemiz Sadıkpaşa Mahallesi 195 ada 112 parsele ilişkin UİP-35798294 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği

İhale Tarihi : 2021-09-22

İlçemiz Sadıkpaşa Mahallesi 195 ada 112 parsele ilişkin UİP-35798294 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarih ve 05.663 sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

Sadıkpaşa Mahallesi 195 ada 112 parsele ilişkin UİP-35798294 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği  22.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

Plan Paftası

Plan Açıklama Raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Dosya(lar)