İmar Planı İlanları

İlanlar

Cami Mahallesi 18 ada 1 parselin bir kısmında ve Mithatpaşa Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İhale Tarihi : 2021-09-21

İlçemiz Cami Mahallesi 18 ada 1 parselin bir kısmında ve Mithatpaşa Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsele ilişkin UİP-35726896 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18.06.2021 tarih ve 05.717 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek  onaylanmıştır.

Cami Mahallesi 18 ada 1 parselin bir kısmında ve Mithatpaşa Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsele ilişkin UİP-35726896 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Plan Paftası 20L1B

Plan Paftası 20L1C

Plan Açıklama Raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Dosya(lar)