İmar Planı İlanları

İlanlar

İlçemiz Cami Mahallesi 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

İhale Tarihi : 2021-02-17

İlçemiz Cami Mahallesi 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellere ilişkin KAUİP-1039,2 plan işlem numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13.12.2019 tarih ve 05.1170 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 11637 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Cami Mahallesi KAUİP-1039,2 plan işlem numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.02.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır. İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L19D03C2B Pafta

L19D03C2B1 Pafta

L19D03C2B2 Pafta

Plan Açıklama Raporu

 

Dosya(lar)