İmar Planı İlanları

İlanlar

Başlık Açıklama Detay
16 Çiftçigediği Mahallesi 611 parselin bir kısmının “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Çiftçigediği Mahallesi 611 parselin bir kısmının “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35101733 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 7/c maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 05.562  sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

UİP-35101733 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 02.08.2022 tarihinden başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L18C102B2 Pafta

Plan Açıklama Raporu

15 İlçemiz Elifli Mahallesi 510 parselde Belediye Hizmet Alanı (Atık Getirme Merkezi ve Hayvan Barınağı) belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İlçemiz Elifli Mahallesi 510 parselde Belediye Hizmet Alanı (Atık Getirme Merkezi ve Hayvan Barınağı) belirlenmesine ilişkin UİP-35019751 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarih ve 05.499 sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

UİP-35019751 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.05.2022 tarihinden başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L19D07A2C Pafta

L19D07B1D Pafta

Plan Açıklama Raporu

14 İlçemiz Fatih Mahallesi 672 ada 1 parsel Trafo Alanı belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Fatih Mahallesi 672 ada 1 parselin güneyinde kalan kamuya terkli park alanı içerisinde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından hazırlanan 10.00 m x 5.00 m ebatlarında bir adet “Trafo Alanı” belirlenmesine ilişkin UİP-35470297 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2022 tarih ve 05.439  sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

UİP-35470297 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 30.05.2022 tarihinden başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

19L2B Pafta

Plan Açıklama Raporu

12 İlçemiz Arıkbaşı Mahallesi 138 ada 1 parsel ile 476 parselin bir kısmının mezarlık alanı olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35253406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İlçemiz Arıkbaşı Mahallesi 138 ada 1 parsel ile 476 parselin bir kısmının mezarlık alanı olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35253406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 7/c maddeleri uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 05.36 sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

UİP-35253406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.05.2022 tarihinden başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası

Plan Açıklama Raporu

13 İlçemiz Arıkbaşı Mahallesi 138 ada 1 parsel ile 476 parselin bir kısmının mezarlık alanı olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35253406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İlçemiz Arıkbaşı Mahallesi 138 ada 1 parsel ile 476 parselin bir kısmının mezarlık alanı olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35253406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 7/c maddeleri uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.01.2022 tarih ve 05.36 sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

UİP-35253406 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 24.05.2022 tarihinden başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası

Plan Açıklama Raporu

11 Fatih Mah. 633 ada 7 parselin doğusundaki kamuya terkli alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin UİP-35321170 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Fatih Mahallesi 633 ada 7 parselin doğusundaki kamuya terkli alanda 8.00x3.00 m. ebatlarında trafo yeri ayrılmasına ilişkin UİP-35321170 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği  5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b  maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarih ve 05.1010 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

UİP-35321170 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 04.01.2022 tarihinden başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası

Plan Açıklama Raporu

10 İlçemiz Karahallı Mahallesi 119 ada 10 parsele ilişkin UİP-35662569 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

Karahallı Mahallesi 119 ada 10 parsele ilişkin UİP-35662569 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b ve 7/c maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.05.2021 tarih ve 05.525  sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

UİP-35662569 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 04.01.2022 tarihinden başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası L19D03D3B

Plan Paftası L19D03C4A

Plan Açıklama Raporu

9 İlçemiz Havuzbaşı Mahallesi 105 ada 122 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Havuzbaşı Mahallesi 105 ada 122 parsele ilişkin UİP-35264405 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarih ve 05.653 sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

Havuzbaşı Mahallesi 105 ada 122 parsele ilişkin UİP-35264405 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 23.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası L18C10D2B

Plan Açıklama Raporu

8 Yakapınar Mahallesi 132 ada 82 parselin 3,48 ha’lık kısmıyla ilgili “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

İlçemiz Yakapınar Mahallesi 132 ada 82 parselin 3,48 ha’lık kısmının “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35205415 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2021 tarih ve 05.762 sayılı kararı ile uygun görülerek onaylanmıştır.

Yakapınar Mahallesi 132 ada 82 parselin 3,48 ha’lık kısmının “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (GES)” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-35205415 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 23.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

Plan Paftası L19D01C4A

Plan Paftası L19D01C4B

Plan Açıklama Raporu

7 İlçemiz Sadıkpaşa Mahallesi 195 ada 112 parsele ilişkin UİP-35798294 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Sadıkpaşa Mahallesi 195 ada 112 parsele ilişkin UİP-35798294 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2021 tarih ve 05.663 sayılı kararı ile uygun görülerek  onaylanmıştır.

Sadıkpaşa Mahallesi 195 ada 112 parsele ilişkin UİP-35798294 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği  22.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

Plan Paftası

Plan Açıklama Raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

6 Cami Mahallesi 18 ada 1 parselin bir kısmında ve Mithatpaşa Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Cami Mahallesi 18 ada 1 parselin bir kısmında ve Mithatpaşa Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsele ilişkin UİP-35726896 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 18.06.2021 tarih ve 05.717 sayılı kararı ile değişiklikle uygun görülerek  onaylanmıştır.

Cami Mahallesi 18 ada 1 parselin bir kısmında ve Mithatpaşa Mahallesi 89 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsele ilişkin UİP-35726896 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.09.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Plan Paftası 20L1B

Plan Paftası 20L1C

Plan Açıklama Raporu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

5 İlçemiz 1/1000 Ölçekli Çırpı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bulunan Çırpı Mahallesi Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri

İlçemiz 1/1000 Ölçekli Çırpı Uygulama İmar Planı sınırları içerisinde bulunan Çırpı Mahallesi 167 ada 63, 64, 65, 66, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 nolu parseller, 176 ada 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu parseller, 177 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parseller, 180 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nolu parseller, 2403,  2404, 2431, 2431, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2576, 2585 ve 2586 parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi  ve buna bağlı yönetmelik hükümlerine İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.07.2021 tarih ve 01.518 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 09.08.2021 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı

Durum Haritası

Tescile Esas Dağıtım Cetveli

Ada Dağıtım Cetveli

 

4 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği

Bayındır Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı plan notlarına ilişkin KAUİP-1039,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.11.2020 tarih ve 11641 sayılı kararı ile tadilen, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15.01.2021 gün ve 05.100 sayılı kararı ile değişiklikle uygun bulunarak onaylanmıştır.

KAUİP-1039,3 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği 12.03.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır.

 İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L19D04A4C Pafta

Plan Açıklama Raporu

3 İlçemiz Cami Mahallesi 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsel 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği

İlçemiz Cami Mahallesi 21 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellere ilişkin KAUİP-1039,2 plan işlem numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 13.12.2019 tarih ve 05.1170 sayılı kararı ve İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 27.11.2020 tarih ve 11637 sayılı kararı ile uygun bulunarak onaylanmıştır. Cami Mahallesi KAUİP-1039,2 plan işlem numaralı 1/1000 ve 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği 17.02.2021 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile Belediyemiz internet sitesinde ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda askıya çıkarılacaktır. İlanen duyurulur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı

L19D03C2B Pafta

L19D03C2B1 Pafta

L19D03C2B2 Pafta

Plan Açıklama Raporu