Vefat İlanları

İlanlar


Merhum/Merhume Bilgileri
Vefat Eden : İsmail Enver Avcı
Vefat Tarihi : 01-09-2021
Defin Tarihi : 01-09-2021
Camii : Karahalilli
Cenaze Namaz Zamanı : Öğleden Sonra
Mezarlık : Karahalilli
Açıklama :

Yeni Mahalleden Merhum Süleyman Avcı'nın oğlu, Mustafa Tuna ve Serkan Bozdoğan'ın Kayınpederi, Sefa Bahçeli'nin Kayınbiraderi İsmail Enver Avcı vefat etmiştir. Cenazesi saat 14.00'de kaldırılarak Karahalilli Mezarlığına defnedilecektir. Dost ve akrabalarına duyurulur.