ARABULUCULUK KOMİSYONU

12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

 

6325 sayılı kanunun 15.maddesinin 8.fıkrası uyarınca, Başkanlık Makamı’ndan alınan onay ile arabuluculuk müzarekerelerinde idareyi temsil etmek üzere Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Komisyon İletişim Bilgileri:

Adres: Mithatpaşa Mah. Atatürk Cad. No:32 Bayındır/İZMİR

Tel: 0 232 581 50 00

E-Posta: arabulucu@bayindir.bel.tr

 

Asil Üyeler:

Zekeriya ÇABUK – Belediye Başkan Yardımcısı
Taner DAMBALI – Mali Hizmetler Müdür Vekili
Av. Ahmet Ozan RÜZGAR – Hukuk İşleri Müdürlüğü (Avukat)